Н.Дэмбэрэлийн хөтөлсөн ярилцлагын бичлэгт өмнө нь Б.Пүрэв ороод ГОЛОГДОЖЭЭ